Mir alte Leut huh uis haure mo ihse beste Sach ohgezoche un jetzt derf mer mohn Foto mache, gell Andrrreas.
- Jo Kerschdinn... Un nächstes Johr is ahch de Diamandene, da kinn mer uis wirre schick mache...